Poprawna pisownia

obowiązkowość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obowionzkowość

Niepoprawna pisownia