Niepoprawna pisownia

nie przygotowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzygotowana

Poprawna pisownia