Niepoprawna pisownia

12. lipca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

12 lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwunastym dniu lipca, nie zaś o dwunastym lipcu.


Niepoprawna pisownia

12 lipiec

Niepoprawna pisownia