Niepoprawna pisownia

akąpaniament

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akompaniament

Poprawna pisownia, znaczenie: najczęściej używane przenośnie jako określenie czegoś (najczęściej dźwięków lub muzyki), co towarzyszy czemuś. Właściwe znaczenie: partia instrumentalna w utworze muzycznym, towarzysząca głównej partii wykonywanej przez głos solowy lub zespół, a także wykonywanie takiej partii instrumentalnej.


Niepoprawna pisownia

akompaniamęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kompaniament

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akompaniamend

Niepoprawna pisownia