Poprawna pisownia

nie poznałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznałaś

Niepoprawna pisownia