Poprawna pisownia

nie poznać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznać

Niepoprawna pisownia