Niepoprawna pisownia

nie potwierdzający

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa potwierdzający.


Poprawna pisownia

niepotwierdzający

Poprawna pisownia