Niepoprawna pisownia

nie posiadającej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieposiadającej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieposiadajoncej

Niepoprawna pisownia