Niepoprawna pisownia

nie poparci

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niepoparci

Poprawna pisownia