Niepoprawna pisownia

nie pokorni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepokorni

Poprawna pisownia