Poprawna pisownia

nie pogardzę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepogardzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pogardze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepogardze

Niepoprawna pisownia