Niepoprawna pisownia

nie podlegający

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepodlegający

Poprawna pisownia