Niepoprawna pisownia

nie pisząca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepisząca

Poprawna pisownia