Niepoprawna pisownia

nie otwierana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieotwierana

Poprawna pisownia