Niepoprawna pisownia

nie odebrane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodebrane

Poprawna pisownia