Niepoprawna pisownia

nie nawidzisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie na widzisz

Niepoprawna pisownia