Niepoprawna pisownia

nie nawidzicie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzicie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie na widzicie

Niepoprawna pisownia