Niepoprawna pisownia

nie należącego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienależącego

Poprawna pisownia