Niepoprawna pisownia

nie na wiścią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawiścią

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nawiścią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawiściom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienawiściom

Niepoprawna pisownia, wyjątek: celownik liczby mnogiej słowa nienawiść, w praktyce forma używana bardzo rzadko, co warte podkreślenia nie stanowi ona pisowni równoznacznej i wymiennej z formą nienawiścią (narzędnik liczby pojedynczej słowa nienawiść).