Niepoprawna pisownia

do pisały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopisały

Poprawna pisownia