Niepoprawna pisownia

niewierzyły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wierzyły

Poprawna pisownia