Niepoprawna pisownia

nie mowlaki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemowlaki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemoflaki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie moflaki

Niepoprawna pisownia