Poprawna pisownia

nie mówiliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemówiliście

Niepoprawna pisownia