Niepoprawna pisownia

nie moralne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemoralne

Poprawna pisownia