Poprawna pisownia

nie mogłyby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mogły by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemogły by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemogyłby

Niepoprawna pisownia