Poprawna pisownia

nie mógłbym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemógłbym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mógł bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemógł bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mugłbym

Niepoprawna pisownia