Niepoprawna pisownia

nie lojalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nielojalny

Poprawna pisownia