Niepoprawna pisownia

nie logicznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nielogicznie

Poprawna pisownia