Niepoprawna pisownia

nie limitowany

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nielimitowany

Poprawna pisownia