Poprawna pisownia

nie liczyłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczyłaś

Niepoprawna pisownia