Niepoprawna pisownia

nie kryty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekryty

Poprawna pisownia