Niepoprawna pisownia

nie kradziona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekradziona

Poprawna pisownia