Niepoprawna pisownia

nie konieczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekonieczni

Poprawna pisownia