Niepoprawna pisownia

nie konieczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekonieczne

Poprawna pisownia