Poprawna pisownia

nie każdego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie karzdego

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekarzdego

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekażdego

Niepoprawna pisownia