Poprawna pisownia

ciąża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cionża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciąrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cionrza

Niepoprawna pisownia