Niepoprawna pisownia

nie katolickie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekatolickie

Poprawna pisownia