Niepoprawna pisownia

nie karalne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekaralne

Poprawna pisownia