Niepoprawna pisownia

nie jednymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednymi

Poprawna pisownia