Niepoprawna pisownia

nie jacy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejacy

Poprawna pisownia