Niepoprawna pisownia

nie istotny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieistotny

Poprawna pisownia