Niepoprawna pisownia

pódel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pudel

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

putel

Niepoprawna pisownia