Poprawna pisownia

nie istniejąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieistniejąc

Niepoprawna pisownia