Niepoprawna pisownia

nie higieniczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niehigieniczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechigieniczna

Niepoprawna pisownia