Niepoprawna pisownia

nie godna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegodna

Poprawna pisownia