Niepoprawna pisownia

nie dawna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedawna

Poprawna pisownia