Niepoprawna pisownia

nie gdyś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegdyś

Poprawna pisownia, znaczenie tożsame z: dawniej, kiedyś.


Niepoprawna pisownia

nie gdyź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niegdyź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niegdyż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie gdyż

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w konstrukcji przeczącej: „nie, gdyż” (w sensie: nie, ponieważ).

Niepoprawna pisownia

niekdyś

Niepoprawna pisownia