Niepoprawna pisownia

nie drogie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedrogie

Poprawna pisownia