Niepoprawna pisownia

nie dowidzisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedowidzisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedo widzisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do widzisz

Niepoprawna pisownia