Niepoprawna pisownia

do ustnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doustnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołustnie

Niepoprawna pisownia